Zaštita podataka.

Prilikom korišcenja naših usluga možda ce od vas biti zatraženo da date licne podatke. Davanje ovakvih informacija je dobrovoljno. Vaši licni podaci ce biti korišceni strogo u saglasnosti sa zakonima o zaštiti podaka koji važe u Srbiji. Licni podaci predoceni na prezentaciji CARMARKET koriste se u standardnim procedurama sa ciljem obradivanja vaših zahteva. Obrada i upotreba vaših podataka za konsultacije, reklamna i marketinška istraživanja moguca je samo uz vašu izricitu saglasnost. Ukoliko prilikom davanja podataka u napred navedene svrhe date i saglasnost da vaše podatke koriste i druge organizacije u sastavu DELTA AUTO ili dodatno navedene trece strane, oni mogu biti ustupljeni i tim stranama. Ukoliko ne date svoj pristnak, vaši podaci nece biti ustupljeni nikome.

 

Cookies.

Cookies (Kuki) je mala tekstualna datoteka koju prezentacija kopira na hard dist vašeg racunara. Kukiji ne prave nikakvu štetu vašem racunaru i ne sadrže viruse. Kukiji sa naše prezentacije ne prikupljaju nikakve podatke o vama. Korišcenje kukija može se spreciti u svakom trenutku odgovarajucim podešavanjem vašeg programa. Po pravilu, kukije koristi iskljucivo naša Internet prezentacija samo dok ste na njoj, u cilju anonimne statisticke obrade podataka, kao i radi pojednostavljenja njenog korišcenja. Kukiji mogu povremeno služiti i drugim svrhama u u pojedinim delovima prezentacije. Ukoliko se nadete u takvoj situaciji, bicete obavešteni.

 

Autorska prava.

© Copyright Carmarket Srbija. Sva prava pridržana. Tekstovi, slike, graficki elementi, tonski zapisi, animacije, video klipovi, kao i njihov respored na Internet prezentacijama Carmarketa podležu zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Ovi objekti se ne smeju kopirati u komercijalne svrhe, ne smeju se distrubuirati, niti se bilo koji od ovih objekata sme menjati i postavljati na druge Internet prezentacije. Neke od BMW-ovih Internet prezentacija mogu sadržati slike koje pripadaju trecim stranama.

 

Garancije, odgovornost.

Informacije na ovoj Internet prezentaciji ne podležu nikakvoj garanciji, navedenoj ili nagoveštenoj, ukljucujuci tu i bilo kakve garancije o komercijalnosti, upotrebljivosti u odredenu svrhu, kao ni o zloupotrebi prava trecih strana. Iako se smatra da su podaci dati na ovoj prezentaciji tacni, oni mogu sadržavati greške ili netacne podatke. BMW AG ni u kom slucaju ne snosi odgovornost ni prema kome ni za kakve posebne, indirektne ili nakdnadne štete vezane za ovaj materijal, osim ako nisu izazvane teškim nemarom ili sa izricitom namerom. BMW AG ne snosi odgovornost za sadržaj Internet prezentacija koje održavaju trece strane i ne priznaje nikakvu odgovornost za putokaze koji vode sa ove prezentacije na druge prezentacije.

 

Registrovani zašticeni znaci.

Ukoliko to nije drugacije navedeno, autorska prava na sve zašticene znake na ovoj prezentaciji pripadaju Carmarket, ukljkucujuci tu i marke, imena modela, logotipove i ambleme.

 

Licence.

Carmarket grupa je želela da napravi inovativnu i informativnu Internet prezentaciju, ali je bez obzira na to potrebno naglasiti da Carmarket mora da zaštiti svoju intelektulanu svojinu, ukljucujuci tu patente, registrovane zašticene znake i autorska prava. U skladu s time, posetioci ove prezentacije ne sticu licencu za korišcenje intelektualne svojine firmi koje cine Delta Auto, kao ni trecih strana prestavljenih na njoj.